Praktik i udlandet

Som elev kan du vælge at tage en eller flere praktikperioder i udlandet som del af din danske erhvervsuddannelse gennem PIU ordningen. Grundlæggende findes to muligheder for udlandsophold:

  • Udstationering, hvis du har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed.
  • Skolen eller du selv arrangerer udlandsopholdet, hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed.

PIU står for Praktik i Udlandet og giver mulighed for økonomisk støtte til elev og virksomhed. Du kan læse mere om praktik i udlandet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside og om den økonomiske støtte via AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) AUB-blanket mm.

Et praktikophold i udlandet kan ruste og udfordre dig både fagligt og personligt. Du træner dine sproglige færdigheder, skaber kontakter på tværs af landegrænser, lærer en ny kultur at kende og får indblik i, hvordan faget kan bruges på et internationalt plan. Et praktikophold i udlandet er derfor værd at overveje!

Du kan finde inspiration ved at læse om Nanas lærerige udenlandsophold i Calgary i Canada.

Husk, at det kan tage noget tid at arrangere et udlandsophold, men det er som regel det hele værd. Du får en oplevelse for livet og styrker dine kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

For hjælp og vejledning tag kontakt til skolens PIU-koordinator eller det internationale kontor på erhvervsskolen.

Udstationering af elever med uddannelsesaftale

Som arbejdsgiver kan du være med til at give din elev en helt særlig oplevelse og styrke profilen for både din virksomhed og eleven. Alle danske virksomheder, offentlige som private, har nemlig mulighed for at udstationere deres elev i en udenlandsk virksomhed via PIU ordningen og samtidig modtage tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). En elev i uddannelsesaftale har mulighed for at komme til udlandet via en udstationering. Den danske arbejdsgiver kan udstationere eleven, f.eks. i en afdeling i udlandet eller hos en samarbejdspartner i udlandet. Det er den danske arbejdsgiver, som har uddannelsesansvaret for eleven, også mens denne er i udlandet.

Læs mere om udstationering af elever i udlandet i pjecen for arbejdsgivere.

Forhåndsgodkendelse og godskrivning

For at praktikophold i udlandet kan indgå i den danske erhvervsuddannelse, skal elevens praktikophold være forhåndsgodkendt inden afrejsen og efterfølgende godskrives som sidestillet med dele af eller hele praktikuddannelsen.

Det er skolen, der forhåndsgodkender praktikophold i udlandet og efterfølgende udsteder bekræftelse på, at praktikopholdet sidestilles med dele af eller hele praktikuddannelsen.

Du kan rette henvendelse til skolens PIU-koordinator for at få oplyst skolens krav til forhåndsgodkendelse og krav til dokumentation efter praktikopholdet med henblik på godskrivning.

Grafisk tekniker på engelsk

Mediegrafiker på engelsk