Skrivning
26. nov 2021

Nu bliver beskrivelserne for erhvervsuddannelserne forenklet

For at gøre erhvervsuddannelsers bekendtgørelse og uddannelsesordning nemmere at forstå, bliver deres beskrivelser nu forenklet. Ændringerne kommer fra Børne- og undervisningsministeriet.

Til august 2022 bliver de nye forenklede bekendtgørelse og uddannelsesordninger implementeret for hele landets erhvervsuddannelser. Derfor sidder IU nu midt i arbejdet med at omskrive dele af de nuværende beskrivelser til de 39 erhvervsuddannelser, IU har ansvaret for.

Forenkling skal gøre det nemmere for skoler og elever

At beskrivelserne på tværs af erhvervsuddannelserne bliver forenklet og mere ens, skal fremover gøre det enklere og mere tydeligt for skolerne, hvordan de skal omsætte beskrivelserne til konkret undervisning. Der bliver bl.a. en større sammenhæng i beskrivelsen af kompetencekrav for grundforløb og hovedforløb, og bedre overskuelighed i beskrivelse af krav til afvikling af svendeprøver. Samtidig skal de nye, enklere beskrivelser i bekendtgørelser og uddannelsesordninger bl.a. give elever på tværs af uddannelser bedre mulighed for at forstå deres rettigheder og uddannelsernes opbygning.

De nye beskrivelser er udviklet i et samarbejde mellem Børne- og Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter, og arbejdet udspringer af en politisk aftale indgået tilbage i 2018.