Efteruddannelse til grafiske teknikere

HK’s Grafisk Tekniker Netværk har udgivet et inspirationskatalog, der giver mulighed for at øge kompetencerne hos de grafiske teknikere. Kursuskataloget indeholder en lang række relevante kurser bl.a. inden for digitalprint, produktionsoptimering og fejlfinding.

Læs mere i inspirationskataloget.