Analyse af mediegrafikerne i Danmark

Der er udarbejdet en rapport Mediegrafikerne i Danmark, som udover at belyse mediegrafikernes arbejde og beskæftigelse også giver et overblik over karriere og hvilke stillinger og brancher, mediegrafikeren har fundet ansættelse i.  

Analysen er foretaget for mediegrafikere uddannet i perioden 2008-2015.