Nye regler for praktikpladser

Hvorfor nye regler?
Danmark har behov for langt flere faglærte fremover. Beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at virksomhederne risikerer at mangle 60.000 faglærte allerede i 2025. I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter derfor en trepartsaftale, der skal bidrage til at sikre, at der bliver uddannet flere faglærte, så vi undgår mangel på faglærte medarbejdere.

Ny praktikbonus på op til 15.000 kr.
Som noget nyt får virksomheder en ekstra påskønnelse for at tage elever. Vælger virksomheden at uddanne ekstra elever i 2017 i forhold til de seneste tre år, får virksomheden udbetalt en praktikbonus på op til 15.000 kr. pr. helårselev. Virksomheden behøver ikke at gøre noget for at få bonussen udbetalt. Det sker automatisk.

Praktikbonussen beregnes og udbetales første gang i 2018 til virksomhedens Nemkonto, hvis virksomheden er berettiget.

Større lønrefusion
Den lønrefusion, virksomheden modtager, når en elev er på skoleophold, bliver forhøjet med 7,4 pct. fra 2017. Se satserne på Virk.dk.

Ændrede vilkår for delaftaler og korte aftaler
Som virksomhed kan man fra 2018 kun indgå én delaftale med den samme elev. En delaftale er en uddannelsesaftale om delvis praktikuddannelse og kan således ikke omfatte skoleophold. En kort aftale skal omfatte mindst en praktikperiode og en skoleperiode.

Fremover kan virksomheden kun indgå korte uddannelsesaftaler op til 2 gange med den samme elev. Der er dog mulighed for 3. gangs dispensation, som skal godkendes af det lokale uddannelsesudvalg.

Yderligere information
For yderligere information kan den relevante arbejdsgiverorganisation kontaktes.