Mediegrafikeruddannelsen har fået ny uddannelsesordning

Fagene Iværksætteri og Innovation samt Motion Graphics – interaktion og medier har ændret titel til henholdsvis Innovation i den grafiske branche samt Animation i interaktive medier. Der er  foretaget ændringer i målpindene for de bundne specialefag Innovation i den grafiske branche, Virksomheden samt Kommunikation og formidling II og III. Varigheden af fagene Innovation i den grafiske branche og Virksomheden er desuden ændret.

Endelig er indholdet i elevens portfolio og afleveringskravene til svendeprøven blevet præciseret.