Ny vejledning til mediegrafikeruddannelsens 4. hovedforløb

Nu foreligger den fjerde og sidste vejledning til mediegrafikeruddannelsens tematiserede hovedforløb, og dermed er det fælles grundlag for at planlægge, beskrive og gennemføre uddannelsens fire hovedforløb på plads. Se vejledningerne til hovedforløbene 1 til 4.

Generelt giver vejledningerne anvisninger på den helhedsorienterede undervisning og udfolder temaet for det enkelte hovedforløb. Vejledningen til 4. hovedforløb adskiller sig fra de øvrige vejledninger ved at beskrive en fast struktur med fastlagte projektfaser og varigheder knyttet til uddannelsens afsluttende prøve, svendeprøven. Der er blandt andet adgang til en eksemplarisk elevrettet opgave- og svendeprøvebeskrivelse samt en skabelon til kommunikationsdokumentet sidst i vejledningen.

Vejledningerne er blevet til i et tæt samarbejde med skolerne.