Nye uddannelsesbekendtgørelser træder i kraft 1. august 2018

Det sker som følge af ny lovgivning og nye regler om euv - erhvervsuddannelser for voksne. Fagligt udvalg har benyttet anledningen til at evaluere bekendtgørelsens bilag 1 (meritbilaget). Meritbilaget har været i brug siden reformen, herunder euv-reglerne trådte i kraft den 1. august 2015. Det er nu tilpasset de samlede erfaringer med bilaget som egnet grundlag for skolens afklaring af elevens forudgående relevante kompetencer.

Udover ændringer i meritbilaget for begge uddannelser er der foretaget en præcisering i mediegrafikeruddannelsens bekendtgørelse § 6 om den afsluttende prøve. 

Gældende bekendtgørelse for grafisk teknikeruddannelsen er fra 1. august 2018 BEK nr. 355 af 26/04 2018 og for mediegrafikeruddannelsen BEK nr. 377 af 26/04 2018. Uddannelsesordningerne opdateres i forlængelse heraf.