Traceundersøgelse viser høj beskæftigelse blandt grafisk teknikere

Rapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og kortlægger en lang række oplysninger om de uddannede, siden grafisk teknikeruddannelsen blev etableret i 2006 og frem til udgangen af 2017.

Generelt viser rapporten, at beskæftigelsen er meget høj. Arbejdsløsheden har hele tiden ligget lavt og nogenlunde stabilt mellem 1,3 og 1,8 pct. Særligt interessant er det, at de nyuddannede relativt hurtigt har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet. Måske derfor har kun nogle få indtil videre valgt at videreuddanne sig.

Arbejdspladserne er fordelt over hele landet, men den største koncentration af jobs er i Jylland og omkring de større byer, og hovedparten af grafisk teknikere (54 pct.) var i 2017 ansat i en arbejdsfunktion, der direkte omfattede arbejde med produktion af trykte og printede grafiske produkter.

Rapporten viser, at der er sammenhæng mellem, hvor man er uddannet og senere får beskæftigelse. De uddannede i Kolding og Aalborg er primært ansat i jobs i Jylland og en mindre del på Fyn og i hovedstadsområdet, hvorimod de uddannede i København langt overvejende er i beskæftigelse i og omkring hovedstaden.

Hele 84 pct. af de færdiguddannede er mænd, men det bemærkes, at der på årgangen der blev uddannet i 2017, er 11 kvinder og 14 mænd. Samtidigt er gennemsnitsalderen for nyuddannede faldet fra 33,5 år i 2010, hvor den første hele årgang i uddannelsen blev færdiguddannet, til 24,4 år i 2017.

Rapporten i sin helhed kan downloades fra hjemmesiden under Bibliotek over rapporter.