Udviklingsredegørelser

De faglige udvalg skal for hver erhvervsuddannelse udarbejde en udviklingsredegørelse, jf. Lov om erhvervsuddannelser § 38 stk. 5:

Det faglige udvalg skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser. Det faglige udvalg skal en gang om året indsende en redegørelse til Undervisningsministeriet herom.

Udviklingsredegørelse grafisk tekniker

Udviklingsredegørelse mediegrafiker