Samtykkeerklæring DM i Skills 2020 - deltager

Som deltager ved DM i Skills 2020 giver jeg med min underskrift samtykke til:

Foto og medier
at Grafisk Uddannelsesudvalg og SkillsDenmark i forbindelse med DM i Skills, anvender de optagne fotos, lydfiler og levende billeder af mig til præsentation, omtale og markedsføring før og efter DM i Skills 2020.


at de sponsorer, Grafisk Uddannelsesudvalg har indgået sponsoraftale med, har adgang til at anvende fotos, lydfiler og levende billeder af mig til præsentation, omtale og markedsføring før og efter DM i Skills 2020.


DD-MM-ÅÅÅÅ
Under 18 år

For deltager, der ikke er fyldt 18 år og er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke fra forældremyndighedens indehaver/værge:

 Jeg er oplyst om følgende:

  • at ovenstående oplysninger, som Grafisk Uddannelsesudvalg gemmer, beskyttes af udvalget efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen.
  • at ovenstående personoplysninger bliver slettet senest 1 år efter mesterskabet.
  • at jeg kan klage til Datatilsynet, hvis jeg ikke er tilfreds med Grafisk Uddannelsesudvalg s behandling af mine personoplysninger.
  • at jeg som registreret til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage ved at sende en mail til dpo@iu.dk og at tilbagekaldelsen ikke har betydning for lovligheden af behandling foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykket.