Praktik i udlandet

Det er muligt at tage praktikophold i udlandet med PIU-ordningen (PIU står for praktik i udlandet), og opholdet kan finde sted overalt i verden. Ordningen giver mulighed for, at praktikopholdet kan blive godkendt som en del af den danske erhvervsuddannelse. Der gives økonomisk tilskud til eleven eller den danske arbejdsgiver.

PIU-koordinatorer på erhvervsskolerne rådgiver og varetager arbejdet med at sende eleverne af sted.

Der findes to former for udsendelse til udlandet

  • Praktik i udlandet: Skoleudsendelse, hvor eleven ikke har en dansk uddannelsesaftale
  • Udstationering: Eleven har uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark, og udstationeres til en af virksomhedens afdelinger eller en anden virksomhed i udlandet.

Et praktikophold i udlandet kan ruste og udfordre dig både fagligt og personligt. Du træner dine sproglige færdigheder, skaber kontakter på tværs af landegrænser, lærer en ny kultur at kende og får indblik i, hvordan faget kan bruges på et internationalt plan. Et praktikophold i udlandet er derfor værd at overveje.

Forhåndsgodkendelse og godskrivning

Et praktikophold i udlandet skal forhåndsgodkendes af erhvervsskolen inden afrejse. Det er afgørende for, at praktikopholdet kan indgå som en del af erhvervsuddannelsen. 

Desuden skal erhvervsskolen efterfølgende godskrive praktikopholdet, hvilket betyder, at opholdet skal godkendes som en del af eller hele praktikuddannelsen. 

Erhvervsskolens PIU-koordinator kan oplyse om, hvilke krav der er til forhåndsgodkendelse og godskrivning. 

Du kan få brug for en engelsksproget beskrivelse af din uddannelse, som du finder her: 

Grafisk tekniker på engelsk

Mediegrafiker på engelsk

Kontakt

Jørgen Bo Nielsen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 46

Mobil

22 15 91 46

E-mail

jbn@iu.dk