Forhåndsgodkendelse og godskrivning

For at praktikophold i udlandet kan indgå i den danske erhvervsuddannelse, skal elevens praktikophold være forhåndsgodkendt inden afrejsen og efterfølgende godskrives som sidestillet med dele af eller hele praktikuddannelsen.

Det er skolen, der forhåndsgodkender praktikophold i udlandet og efterfølgende udsteder bekræftelse på, at praktikopholdet sidestilles med dele af eller hele praktikuddannelsen.

Du kan rette henvendelse til skolens PIU-koordinator for at få oplyst skolens krav til forhåndsgodkendelse og krav til dokumentation efter praktikopholdet med henblik på godskrivning.

Grafisk tekniker på engelsk

Mediegrafiker på engelsk