Praktik i udlandet

Som elev kan du vælge at tage en eller flere praktikperioder i udlandet som del af din danske erhvervsuddannelse gennem PIU ordningen. Grundlæggende findes to muligheder for udlandsophold:

  • Udstationering, hvis du har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed.
  • Skolen eller du selv arrangerer udlandsopholdet, hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed.

PIU står for Praktik i Udlandet og giver mulighed for økonomisk støtte til elev og virksomhed. Du kan læse mere om praktik i udlandet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside og om den økonomiske støtte via AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) AUB-blanket mm.

Et praktikophold i udlandet kan ruste og udfordre dig både fagligt og personligt. Du træner dine sproglige færdigheder, skaber kontakter på tværs af landegrænser, lærer en ny kultur at kende og får indblik i, hvordan faget kan bruges på et internationalt plan. Et praktikophold i udlandet er derfor værd at overveje!

Du kan finde inspiration ved at læse om Nanas lærerige udenlandsophold i Calgary i Canada.

Husk, at det kan tage noget tid at arrangere et udlandsophold, men det er som regel det hele værd. Du får en oplevelse for livet og styrker dine kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

For hjælp og vejledning tag kontakt til skolens PIU-koordinator eller det internationale kontor på erhvervsskolen.