Bliv godkendt som praktiksted

Generelt om uddannelsesaftaler

Er virksomheden godkendt som uddannelsessted, kan den indgå en uddannelsesaftale med en elev. Det sker ved udfyldelse af en uddannelsesaftaleblanket, som efterfølgende sendes til den skole, eleven tilmeldes. 

De første 3 måneder af praktikperioden er gensidig prøvetid, hvor både elev og arbejdsgiver uden varsel og uden angivelse af grund kan ophæve uddannelsesaftalen. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig.

Læs mere om hvad en uddannelsesaftale er, om prøvetid, ferie, elevløn, lønrefusion under skoleophold mm.  

Det er nu muligt at indgå uddannelsesaftaler i digital form via hjemmesiden: https://www.elevplan.dk/offentlig/

Blanketten i papirudgave kan stadig benyttes: Blanketter ved indgåelse af uddannelsesaftaler efter 1. august 2015 med tilhørende vejledning og øvrige blanketter vedrørende uddannelsesaftaler

Praktikplads-AUB som ny ordning, der skal skabe flere praktikpladser

Læs mere om praktikplads-AUB og nye regler for praktikpladser pr. 1. januar 2018. Det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der administrerer ordningen. AUB har udarbejdet en pjece om Praktikplads-AUB, som sendes til virksomhederne i løbet af januar.

Om indgåelse af uddannelsesaftaler

Ansøgningsskema grafisk tekniker

Ansøgningsskema mediegrafiker