Ny mesterlære

Ny mesterlære er den mest praksisrettede adgangsvej af de tre adgangsveje, der er til erhvervsuddannelserne. Her kan eleven gennemføre det første år af sin uddannelse via praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt med supplerende skoleundervisning.

Eleverne opnår de samme slutmål for uddannelsen og har den samme erhvervskompetence. De lærer bare tingene på forskellige måder.

Uddannelseslængden er den samme og afviger kun med den individuelle fleksibilitet, der er indbygget i alle erhvervsuddannelserne.

Læs mere om ordningen og se filmen med tre elever, der fortæller om at starte på en erhvervsuddannelse, der kombinerer den praktiske oplæring i en virksomhed med skoleundervisning. Skolens virksomhedskonsulent kan fortælle mere om mulighederne - se under Skoler under den enkelte uddannelse.