Efter- og videreuddannelse

Videreuddannelse

Med en grafisk erhvervsuddannelse er der gode muligheder for at videreuddanne sig. 

Se hvilke videregående uddannelser du kan tage hvis du er grafisk tekniker

Se hvilke videregående uddannelser du kan tage hvis du er mediegrafiker

Erhvervsskoler kan udstede en attest til elever, som ønsker at søge direkte ind på en videregående uddannelse, men først afslutter deres erhvervsuddannelse efter ansøgningsfristen. Attesten skal vedlægges ansøgningen om optagelse og anvendes af de videregående uddannelsesinstitutioner, som optager ansøgere med en erhvervsuddannelse og som benytter betinget optagelse.

Attesten skal bestå af:

  • Dokumentation for gennemførte skoleaktiviteter. Der medtages karakterer for de aktiviteter, hvor der er afgivet karakterer.
  • Et overblik over, hvilke aktiviteter eleven mangler for at have en fuldført erhvervsuddannelse
  • En dato for elevens forventede sluttidspunkt for uddannelsen.


Den udvidede mulighed for brug af betinget optagelse omfatter elever på erhvervsuddannelser, som giver direkte adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Kontakt erhvervsskolen for at få mere at vide.

Efteruddannelse

Det er også muligt at bygge oven på sin erhvervsuddannelse med efteruddannelse. Efteruddannelse kan tages på tre niveauer:

  • AMU-kurser. Find alle AMU-kurser på amukurs.dk
  • Akademiuddannelser. Læs mere på ug.dk
  • Diplomuddannelser. Læs mere på ug.dk