Regler for uddannelsen

Reglerne for uddannelsen fremgår af BEK nr 410 af 10/04/2019 gældende bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker og i uddannelsesordningen og fagbilagene. Uddannelsesordningen er grundlaget for skolens udarbejdelse af den lokale undervisningsplan. 

Uddannelsens fagoversigt viser skoleperioderne og fagenes fordeling.

Fordelsuddannelse i 2018

Undervisningsministeren har udpeget grafisk teknikeruddannelsen som fordelsuddannelse i 2018. Fordelsuddannelser er uddannelser, hvor der især kommer til at mangle faglærte i fremtiden, og der skabes en særlig synlighed som fordelsuddannelse. Endvidere kan arbejdsgivere, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, opnå en ekstra økonomisk bonus. Læs mere på ministeriets hjemmeside og AUBs hjemmeside.

Skolepraktik og adgangsbegrænsning

Elever, der ikke opnår en praktikplads efter grundforløbet, kan optages i skolepraktik på Tech College i Aalborg, hvis uddannelsen er startet efter 1. august 2015. Det faglige udvalg er klageinstans for skolens afgørelse vedrørende optagelse eller udmeldelse af skolepraktik. En klagevejledning beskriver, hvordan klagen behandles og hvilke oplysninger, der skal indsendes til fagligt udvalg fra skolen.

Elever startet før 1. august 2015
Elever startet på uddannelsen før 1. august 2015 er omfattet af andre regler. Reglerne fremgår af fagbilag 4 og uddannelsesordningen.