Regler for uddannelsen

Reglerne for uddannelsen fremgår af BEK nr 384 af 09/04/2019 gældende bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker og i uddannelsesordningen samt fagbeskrivelserne. Uddannelsesordningen er grundlaget for skolens udarbejdelse af den lokale undervisningsplan.

Uddannelsens fagoversigt viser skoleperioderne og fagenes fordeling.

Skolepraktik og adgangsbegrænsning

Elever, der ikke opnår en praktikplads efter grundforløbet, kan optages i skolepraktik på en af de skoler, der udbyder uddannelsen.

Det faglige udvalg er klageinstans for skolens afgørelse vedrørende optagelse eller udmeldelse af skolepraktik. En klagevejledning beskriver, hvordan klagen behandles og hvilke oplysninger, der skal indsendes til fagligt udvalg fra skolen.

Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen. Kontakt erhvervsskolen for nærmere oplysninger.

Elever startet før 1. august 2015 (gammel ordning)

Elever startet på uddannelsen før 1. august 2015 er omfattet af andre regler (gammel ordning), bortset fra udbuddet af valgfri specialefag som er fælles med elever på ny ordning. Reglerne for gammel ordning fremgår af fagbilag 5 og uddannelsesordningen.