Bedømmelse af afsluttende prøve

Den afsluttende prøve finder normalt sted i de sidste 3 måneder af elevens læretid. I ganske særlige tilfælde kan prøven finde sted op til 6 måneder før elevens udlæringsdato.

Når eleven har været til afsluttende prøve og fået en karakter, skal faglærer og censorer udfylde og underskrive blanketten ”Bedømmelse af den afsluttende prøve”. Blanketten sendes til Team Administration på adm@iu.dk

Hent blanketterne her:

Grafisk teknikerMediegrafiker