Frafald på grafiske uddannelser
16 maj 2023

Alder og forældres uddannelsesniveau påvirker lærlinges frafald på de grafiske uddannelser

Forældrenes uddannelsesniveau påvirker lærlinges frafald på de grafiske uddannelser. Det viser en analyse, som Moos-Bjerre har lavet for Grafisk Uddannelsesudvalg. Også alder har en væsentlig indflydelse på frafaldet viser analysen. Fx gennemfører flest lærlinge på mediegrafikeruddannelsens GF2, når de er under 20 år. På grafisk tekniker-uddannelsen er det lige omvendt de +25-årige, som er mindst tilbøjelige til at falde fra.

Forældrenes uddannelsesniveau har indflydelse på frafaldet på mediegrafikeruddannelsen. Det er en af konklusionerne i en frafaldsanalyse, som Grafisk Uddannelsesudvalg har fået lavet. Det største frafald på mediegrafikeruddannelsen sker nemlig blandt lærlinge, der har en far, som er ufaglært, mens det mindste frafald sker blandt lærlinge med en universitetsuddannet far.

Ser man på mødrenes effekt, er det lige omvendt. Her gennemfører flest mediegrafikerelever, hvis moren er ufaglært, mens færrest gennemfører uddannelsen, hvis moren har en universitetsuddannelse.

På grafisk tekniker-uddannelsen sker det største frafald blandt lærlinge, hvis far og mor er universitetsuddannede. De fleste lærlinge, der gennemfører grafisk tekniker-uddannelsen, har faglærte forældre.

Det handler om at finde de ”rigtige” lærlinge

Analysen peger også på, at lærlinge med en læreplads langt fra bopælen har større tendens til at falde fra på grafisk tekniker-uddannelsen. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne rekrutterer lærlinge lokalt, lyder det fra Anders Mosumgaard, der er formand for Grafisk Uddannelsesudvalg.

- Analysen bekræfter, at det påvirker frafaldet på grafiske teknikeruddannelsen, hvis lærlingene skal rejse for langt til en virksomhed. Derfor handler det om at finde de ”rigtige” lærlinge lokalt - både for virksomhedernes skyld og for at mindske frafaldet, siger Anders Mosumgaard. 

Alderen spiller også en rolle for frafaldet. Men på hver sin måde for de to uddannelser. Fx gennemfører flest lærlinge på mediegrafikeruddannelsens GF2, når de er under 20 år. På grafisk tekniker-uddannelsen er det lige omvendt de +25-årige, som er mindst tilbøjelige til at falde fra.

Lille stigning i karakterer fra grundskolen hos mediegrafikerlærlinge

I 2016 kom mediegrafikereleverne fra grundskolen med karakterer fra 4-7, mens karaktererne i 2021 er steget en smule og nu ligger på 7-10.

Den typiske lærling på mediegrafikeruddannelsen er en kvinde på 20-24 år med en 9. klasses baggrund.

På grafisk tekniker-uddannelsen er flest mænd i gang med uddannelsen. Den gennemsnitlige lærling, der starter på uddannelsen, er en mand under 20 år. Lærlingen kommer med et karaktergennemsnit fra grundskolen på mellem 4-7.

Grafisk Uddannelsesudvalg arbejder videre på at minimere frafaldet

Formålet med frafaldsanalysen er at give Grafisk Uddannelsesudvalg nogle konkrete nedslagspunkter for det videre arbejde med at mindske frafaldet på de to erhvervsuddannelser. Udvalget har allerede igangsat en række trepartsprojekter, som skal bidrage til at minimere frafaldet på grafisk tekniker- og mediegrafikeruddannelsen. Disse er blandt andet:  

  • Grønne kompetencer og bæredygtighed i uddannelserne
  • Analyse af oplæringsmål
  • Match af lærlinge og virksomheder

Udover frafaldsanalysen er der lavet en rapport for trepartsmidler, der skal understøtte flere læresteder, højere kvalitet og styrket rekruttering til erhvervsuddannelserne.

Klik og læs hele analysen og rapporten her.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Josefine Daugaard

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 65

Mobil

60 65 10 32

E-mail

jd@iu.dk