Bliv godkendt som oplæringsted

Er virksomheden godkendt som uddannelsessted, kan den indgå en uddannelsesaftale med en lærling. Det sker ved udfyldelse af en uddannelsesaftaleblanket, som efterfølgende sendes til den lokale erhvervsskole, hvor lærlingen tilmeldes. 

De første 3 måneder af oplæringsperioden er gensidig prøvetid, hvor både lærling og arbejdsgiver uden varsel og uden angivelse af grund kan ophæve uddannelsesaftalen. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig.

Praktikplads-AUB skal skabe flere praktikpladser

Læs mere om læreplads-AUB og nye regler for lærepladser pr. 3. juni 2021. Det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der administrerer ordningen. 

Ansøgningsskema grafisk tekniker

Ansøgningsskema mediegrafiker