Bliv godkendt som oplæringsted

Generelt om uddannelsesaftaler

Er virksomheden godkendt som uddannelsessted, kan den indgå en uddannelsesaftale med en elev. Det sker ved udfyldelse af en uddannelsesaftaleblanket, som efterfølgende sendes til den skole, eleven tilmeldes. 

De første 3 måneder af oplæringsperioden er gensidig prøvetid, hvor både elev og arbejdsgiver uden varsel og uden angivelse af grund kan ophæve uddannelsesaftalen. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig.

Det er muligt at indgå uddannelsesaftaler i digital form via hjemmesiden: https://www.elevplan.dk/offentlig/

Blanketten i papirudgave kan stadig benyttes: Blanketter ved indgåelse af uddannelsesaftaler efter 1. august 2015 med tilhørende vejledning og øvrige blanketter vedrørende uddannelsesaftaler

Praktikplads-AUB skal skabe flere praktikpladser

Læs mere om læreplads-AUB og nye regler for lærepladser pr. 3. juni 2021. Det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der administrerer ordningen. 

Ansøgningsskema grafisk tekniker

Ansøgningsskema mediegrafiker