Uddannelsesplan for mediegrafiker

Uddannelsen veksler mellem undervisning på en erhvervsskole og oplæring i en godkendt virksomhed inden for området. Uddannelsen skal samlet give eleven alsidig viden og kompetencer til professionelt at arbejde med design og fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner.

Virksomheden skal udarbejde en plan for elevens oplæring — elevens personlige uddannelsesplan — som værktøj til virksomhedens planlægning og styring af elevens oplæring.

Praktikmål for uddannelsen:

Grafisk design, typografi og grafik og billedbehandling:

  • Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og digitale produkter og produktioner
  • Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, typografi og med grafik og billedbehandling til fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner
  • Eleven kan arbejde med kommunikation og konceptudvikling

Grafisk produktionsforståelse:

  • Eleven kan tilrettelægge, udføre og kontrollere trykte og digitale produkter og produktioner på baggrund af viden om grafisk produktion 
  • Eleven kan udføre opgaver i forhold til kommunikationsteknologi, datahåndtering og dokumentformater
  • Eleven kan varetage et grafisk produktionsworkflow og rådgive om et rationelt produktionsforløb
  • Eleven kan løse og dokumentere faglige problemstillinger 
  • Eleven kan udføre arbejdet under hensyntagen til gældende regler for arbejdsmiljø og sikkerhed 

Samarbejde og kommunikation:

  • Eleven kan indgå i samarbejde med andre, herunder bidrage til løsning af faglige problemstillinger
  • Eleven kan kommunikere fagligt ved anvendelse af relevante regler, begreber og termer inden for grafisk produktion 

Uddannelsesplan

Virksomheden skal udarbejde en plan for elevens oplæring. Grafisk Uddannelsesudvalg har udarbejdet en skabelon til en uddannelsesplan, der kan anvendes som værktøj til virksomhedens planlægning og styring af elevens oplæring. 

Uddannelsesplan

Vejledning