Erhvervsuddannelser for voksne (EUV)

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) blev indført 1. august 2015 som led i reformen af erhvervsuddannelserne. Man kan læse mere om strukturen og reglerne for euv blandt andet i et faktaark med information om euv, og der er gode eksempler på RKV i EVA's publikation.

Undervisningsministeriets vejledning om euv er opdateret marts 2018 i forbindelse med, at reglerne er ændret 1. januar 2018. Se desuden ministeriets Spørgsmål og svar side om euv.

Som borger er det muligt på www.euv25.dk at finde ud af, hvor meget afkortning man kan opnå som voksenelev i forbindelse med en erhvervsuddannelse. Her er meritbilaget for den enkelte uddannelse omsat til nogle enkle spørgsmål, som gør det muligt at foretage en beregning.

Faktaark om EUV

Undervisningsministeriets vejledning om EUV

Administrativ vejledning til EASY-P

Gode eksempler på RKV