Uddannelsesplan for grafisk tekniker

Uddannelsen veksler mellem undervisning på en erhvervsskole og oplæring i en godkendt virksomhed inden for området. Uddannelsen skal samlet give lærlingen alsidig viden og kompetencer til professionelt og fleksibelt at arbejde med produktion og workflow inden for print, tryk og færdiggørelse.

Virksomheden skal udarbejde en plan for lærlingens oplæring — lærlingens personlige uddannelsesplan — som værktøj til virksomhedens planlægning og styring af elevens oplæring.

Praktikmål for uddannelsen

Grafisk produktion og workflow:

  • Eleven kan planlægge, udføre og kontrollere trykt og digital produktion på baggrund af viden om grafisk produktion og workflow
  • Eleven kan anvende værktøj og betjene forskellige typer af udstyr til fremstilling af trykte og digitale produkter
  • Eleven kan anvende viden om det grafiske workflow til varetagelse og rådgivning om et rationelt produktionsforløb
  • Eleven kan arbejde på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde i henhold til gældende regler

Materialevalg og håndtering:

  • Eleven kan foretage valg af materialer til fremstilling af trykte og digitale produkter samt håndtere materialer og hjælpemidler på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde i henhold til gældende regler

Kvalitets- og produktionsstyring:

  • Eleven kan udføre kvalitetskontrol og relevant kvalitetsstyring
  • Eleven kan vurdere og dokumentere faglige problemstillinger

Samarbejde og kommunikation:

  • Eleven kan indgå i samarbejde med andre, herunder bidrage til løsning af faglige problemstillinger Eleven kan kommunikere fagligt ved anvendelse af relevante regler, begreber og termer inden for grafisk produktion

Uddannelsesplan

Virksomheden skal udarbejde en plan for elevens oplæring. Grafisk Uddannelsesudvalg har udarbejdet en skabelon til en uddannelsesplan, der kan anvendes som værktøj til virksomhedens planlægning og styring af elevens oplæring.

Uddannelsesplan

Vejledning