Efter- og videreuddannelse

COLOURBOX52597592

Efteruddannelse

Det er også muligt at bygge oven på erhvervsuddannelsen med efteruddannelse. Efteruddannelse kan tages på tre niveauer:

  • AMU-kurser. Find alle AMU-kurser på amukurs.dk
  • Akademiuddannelser. Læs mere på ug.dk
  • Diplomuddannelser. Læs mere på ug.dk

Videruddannelse

Med en grafisk erhvervsuddannelse er der gode muligheder for at videreuddanne sig.

Erhvervsskoler kan udstede en attest til lærlinge, som ønsker at søge direkte ind på en videregående uddannelse, men først afslutter deres erhvervsuddannelse efter ansøgningsfristen. Attesten skal vedlægges ansøgningen om optagelse og anvendes af de videregående uddannelsesinstitutioner, som optager ansøgere med en erhvervsuddannelse og som benytter betinget optagelse.

Attesten skal bestå af:

  1. Dokumentation for gennemførte skoleaktiviteter. Der medtages karakterer for de aktiviteter, hvor der er afgivet karakterer.
  2. Et overblik over, hvilke aktiviteter lærlingen mangler for at have en fuldført erhvervsuddannelse.
  3. En dato for lærlingens forventede sluttidspunkt for uddannelsen.

Den udvidede mulighed for brug af betinget optagelse omfatter lærlinge på erhvervsuddannelser, som giver direkte adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Kontakt erhvervsskolen for at få mere at vide.

Grafisk tekniker: Se mulige videregående uddannelser

Mediegrafiker: Se mulige videregående uddannelser