Erhvervsuddannelser for voksne (EUV) (1)

02 Skillskonkurrence 010

EUV er erhvervsuddannelser for voksne på 25 år eller derover. Erhvervsuddannelser for voksne er målrettede forløb, der er kortere end tilsvarende erhvervsuddannelse for unge. Uddannelsen sammensættes på baggrund af erfaring og uddannelse.

Realkompetencevurdering (RKV)
Alle over 25 år, der ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, skal have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) på skolen.
Realkompetencevurderingen afklarer, hvordan uddannelsesforløbet skal se ud, og hvor meget man som voksen over 25 år kan få afkortet uddannelsen med udgangspunkt i tidligere uddannelse og erfaring.

Tre EUV-forløb
Der findes tre EUV-forløb. EUV1 er for dem med mindst to års relevant erhvervserfaring, EUV2 er for dem med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, og EUV3 er for dem uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse.

Se den specifikke opbygning af de tre EUV-forløb

Bliv faglært
På undervisningsministeriets hjemmeside finder du mere information om EUV. Ministeriet har bl.a. lavet en pjece, hvor du kan læse mere om regler og retningslinjer for tilrettelæggelsen af uddannelsen og den indledende RKV.

Læs mere om EUV på uvm.dk