Kunstig Intelligens I Mediegrafikeruddannelsen
14 december 2023

Kunstig intelligens i mediegrafikeruddannelsen

Kunstig intelligens også kaldet AI er alle vegne. Den nye teknologi var på dagsordenen, da 30 undervisere, ledere og udvalgsmedlemmer var samlet til årsmøde på mediegrafikeruddannelsen. Agendaen var klar: Hvordan integreres AI-værktøjer bedst muligt i uddannelsen?

En ny revolution er kommet – AI. Ligesom det gælder for mange andre faggrupper, kan mediegrafikere og dem, der udvikler uddannelsen, ikke ignorere den nye teknologi. Derfor var det også AI der stod øverst på dagsordenen, da Grafisk Uddannelsesudvalg og skolerne mødtes til årsmøde på mediegrafikeruddannelsen.  

- AI er nyt for alle. Det er gået stærkt, og selvom der har været muligheder for at automatisere i rigtig lang tid, fx i Photoshop, Illustrator og alle mulige andre programmer, er AI bare meget mere effektivt og altomfattende. Så spørgsmålet er, hvilken betydning AI får for uddannelsen og for mediegrafikernes daglige arbejde, siger Anders Mosumgaard, formand for Grafisk Uddannelsesudvalg og uddannelsespolitisk chef i GRAKOM.

Og selvom der er mange muligheder i den nye teknologi, er der stadig brug for mediegrafikere, lyder det fra Tina Holm Møller, der er næstformand for Grafisk Uddannelsesudvalg og faglig teamleder i HK Privat.

- Jeg tror stadigvæk, at der er brug for mennesker, selvom AI gør sit indtog. Jeg har svært ved at forestille mig, at AI kan erstatte den menneskelige kreativitet. I stedet er AI en assistent, mediegrafikere kan spille bold opad og gør, at de kan arbejde hurtigere, siger Tina Holm Møller.

Temaet om kunstig intelligens flugter godt med formålet for årsmødet; at arbejde med kvaliteten på uddannelsen og fastholde og udbygge det gode samarbejde mellem underviserne, skolerne og det faglige udvalg.

Bo Bergstedt, Technology Strategist hos TV2 var inviteret som oplægsholder til årsmødet. Bo ved en masse om AI og gav et oplæg, der gav inspiration og satte mange tanker i gang hos deltagerne. Skolerne er allerede gået i gang med at se på brugen af AI-værktøjer, men det er ikke blevet inddraget systematisk i undervisningen alle steder endnu. HANSENBERG kom med eksempler fra deres undervisning, hvor de allerede beder deres elever løse opgaver ved hjælp af AI.

Der blev også talt om andet end AI til årsmødet:

  • AUB- og trepartsprojekter
  • Præsentation af analysen for oplæringsmål af Ursula Plasson-Glismann fra konsulentvirksomheden PIGMENT
  • Fælles drøftelser og workshops med fokus på, hvad der fylder i dagligdagen indenfor mediegrafikeruddannelsen
  • Bæredygtighed og grøn omstilling

AI-arbejdsgruppe nedsat

Som afslutning på årsmødet blev det besluttet at nedsætte en AI-arbejdsgruppe bestående af deltagere fra skolerne, Grafisk Uddannelsesudvalg og eksterne eksperter. Gruppen har til opgave at zoome ind på, hvordan AI påvirker uddannelsen i alt fra evaluering til eventuel udvikling af nye mål og fag på uddannelsen.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Josefine Daugaard

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 65

Mobil

60 65 10 32

E-mail

jd@iu.dk